Η εταιρεία μας είναι εξειδικευμένη στους τομείς των Απεντομώσεων, Μυοκτονιών, Απολυμάνσεων και Αποσμήσεων.
Τα 40 χρόνια πείρας του διευθυντή και Γεωπόνου Γεωργίου Καλοπέσα εγγυώνται:

* Την έγκαιρη εκτίμηση της κατάστασης
* Τη γρήγορη αντιμετώπιση των προβλημάτων
* Την ανάλυση και εκτίμηση των αποτελεσμάτων
* Την αποτελεσματικότητα των εφαρμογών