Για επιχειρήσεις εστίασης ή/και χώρους διασκεδάσεως, όπως

 

Ζαχαροπλαστεία/Εργαστήρια,

Καφετερίες/Bars,

Αρτοποιεία,

Κρεοπωλεία, και άλλες

 

Προσφέρουμε:

  

Μυοκτονία & Κατσαριδοκτονία από 120€

 

 για ετήσια σύμβασης προστασίας

 

 

 

Η υπηρεσία περιλαμβάνει:

 

a. Φάκελο ετήσιας σύμβασης κατάλληλο για έκδοση αδείας καταστήματος ή/και ελέγχους από το Υγειονομικό και τον ΕΦΕΤ,

 

b. 4 επισκέψεις ετησίως στο χώρο για έλεγχο.

 Οι τιμές για την υπηρεσία ορίζονται ανά τετραγωνικό μέτρο και μειώνονται όσο μεγαλώνει ο χώρος σας!!!

 

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

 

Προσφορά για:

Μυοκτονία & Κατσαριδοκτονία

€/τμ

Χώρο 150τμ

150€ ετησίως

ή 1,00€/τμ

Χώρο 200τμ

180€ ετησίως

ή 0,90€/τμ

Χώρο 300τμ

240€ ετησίως

ή 0,80€/τμ

Χώρο 400τμ

280€ ετησίως

ή 0,70€/τμ

 

 

Για μεγαλύτερους χώρους, εργαστήρια, εργοστάσια, οι τιμές καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας!!!

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να εξετάσουμε μαζί τις ανάγκες του δικού σας χώρου με ένα τηλεφώνα στο 2310814302 ή/και 6944666062!!!!