Είναι η εξόντωση των ποντικιών, τα οποία προκαλούν:

* Ασθένειες, όπως ο τύφος ή λεπτοσπείρωση ή πανώλη μέσω των κοπράνων των ούρων και των παρασίτων που αφήνουν τα ποντίκια
* Ζημιές σε αποθηκευμένα προϊόντα
* Ζημιές σε εργοστάσια (τρώνε καλώδια)
* Απωθήσεις Φιδιών
* Απωθήσεις Πτηνών