Τα τρωκτικά προκαλούν ποικίλα προβλήματα όταν εισέρχονται στο περιβάλλον του ανθρώπου.
Μεταφέρουν ένα μεγάλο εύρος ασθενειών όπως ο αιμορραγικός πυρετός, η σαλμονέλα, η λεπτοσπίρωση και η βουβωνική πανώλη, η οποία αν και πρακτικά έχει εκλείψει, ο μικροοργανισμός που την προκαλεί μεταφέρεται από τον ψύλλο των τρωκτικών.
Επίσης τα τρωκτικά καταστρέφουν κτιριακές εγκαταστάσεις και ηλεκτρικά καλώδια, προκαλώντας συχνά βραχυκυκλώματα και πυρκαγιές.

Τρώνε και μολύνουν τρόφιμα και ζωοτροφές, ρυπαίνουν τους χώρους με περιττώματα
, σάλιο και τρίχες και καταστρέφουν κτιριακές εγκαταστάσεις.  Πολλές καλλιέργειες προσβάλλονται από τρωκτικά και καταστρέφονται σοδιές.
Το πρόβλημα των τρωκτικών είναι σύνθετο, όχι μόνο γιατί αφορά πολλά ή διαφορετικά περιβάλλοντα, αλλά και γιατί προκαλείται από διαφορετικά είδη.

Τα κυριότερα είδη τρωκτικών που απασχολούν τη Δημόσια Υγεία είναι:

pontikia